Het voorbije schooljaar diende het MOS-team, bestaande uit ouders, directie, leerkrachten en leerlingen, een MOS-dossier in. Daarin …
staat beschreven op welke manier wij rond milieuzorg op school werken.

Sorteren, de zorg voor kippen op school, zaaien en oogsten uit onze eigen moestuin, lichten doven waar het kan, deuren dicht houden, dikketruiendag, wereldwaterdag, fruitproject, kraantjeswater als alternatief voor sapjes aanbieden,….   en zoveel meer.

We behaalden dit logo met glans en mochten op woensdagnamiddag met het MOS-team ons logo in ontvangst nemen. Dit schooljaar proberen we te verankeren wat we vorig schooljaar hebben opgestart. Vanaf 1 december noteren we de meterstanden van water, gas en elektriciteit. Vanaf januari doen we extra inspanningen om ons verbruik te doen dalen. Hopelijk lukt het ons en motiveren de grafieken ons tot blijvende inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.