Beste ouders

Naar aanleiding van de gebeurtenissen vandaag, volgen wij de richtlijnen van onze onderwijskoepel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Het zwemmen werd geannuleerd deze namiddag.
Alle kinderen blijven binnen de terreinen van de school.