Fons en zijn broer Piet, vonden het zeer leuk om hun nieuwe huisgenootjes te tonen aan de kinderen van de klas… 🙂 de juffen waren minder ‘enthousiast’ om eentje te pakken 🙂 🙂 !fons takkk