Deze namiddag kwam de oma van Marie voorlezen. Oma las het verhaal ‘Het varken stukslaan’ voor met veel intonatie en had achteraf nog een leuke verwerking voorzien. Het werd een speelse les begrijpend luisteren!

Omdat we zo goed geluisterd hadden kregen we allemaal nog een lekker koekje als afsluiter!

Bedankt oma voor dit speciaal voorleesmomentje!

Voor degene die nog zouden twijfelen: genoten hebben we zeker!