Beste collega-ouder,

Heb jij zin:

… je te engageren in het belang van alle kinderen op school?

… samen te werken met een groep enthousiaste ouders?

… achter de schermen mee te denken hoe we de school kunnen ondersteunen en ouders kunnen samenbrengen?

… de stem van de ouders te uiten?

Dan is het Oudercomité misschien wel iets voor u!!!

Kom een kijkje nemen op ons infomoment op woensdag 19 september om 20 uur.

In de polyvalente zaal van de centrumschool of stuur een mail naar oudercomite.vbl@gmail.com.