Klassen en leerlingen

Onze school telt 20 klassen: 8 kleuterklassen en 12 lagere klassen. We proberen het aantal leerlingen in de klas te beperken tot een 20-tal.
Hiervoor hebben we een leerkrachtenteam van 30 leerkrachten en een 10-tal mensen die ondersteunen voor refter, toezicht, opvang en onderhoud.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn voor het zo goed mogelijk verstrekken van onderwijs en opvoeding.

Benaming: v.z.w. Vrije Basisschool Sint-Macharius
Maatschappelijke zetel: Wegvoeringstraat 1, 9270 Laarne
Voorzitter: Marc Van Duerm, Lepelstraat 20, 9270 Laarne

Leden van het schoolbestuur: E.H. Deken Yvan Stassijns, Monique De Vos, Monique Verschelden, Ghislaine Ongena, Kathleen Bruggeman

Directie

De administratieve en pedagogische verantwoordelijkheid van de school berust in eerste instantie bij de directeur. Hij staat ten dienste van ouders, leerkrachten en leerlingen.

Directeur van de school: Kim Verzeele.

U kan de directie bereiken per e-mail: directie@vrijebasisschoollaarne.be of op het telefoonnummer van de school 09/3693023.

Personeel

De leerkrachten hebben als taak uw kind een vastgesteld leerstofprogramma en een degelijke christelijke opvoeding aan te bieden.

Hun pedagogische en didactische kennis en hun vaardigheden staan hiervoor borg. Onze leerkrachten volgen heel regelmatig nascholingen om zich steeds beter te professionaliseren aangepast aan de huidige wetenschappelijke, pedagogische en didactische inzichten.

Ouders en kinderen kunnen steeds terecht bij de leerkrachten met vragen. Wij hebben een open schoolcultuur. Iedere dag zijn er heel wat informele gesprekken met ouders. Driemaal per schooljaar organiseren we ook formele oudercontacten waarbij de ontwikkeling en leerprogressie van uw kind uitvoerig wordt besproken.
Naast de leerkrachten hebben de volgende personen eveneens een belangrijke functie binnen onze school:

het administratief personeel
het onderhoudspersoneel
het personeel dat instaat voor de opvang van uw kinderen
de tuinman / klusjesman
de busbegeleider