Wegvoeringstraat 1 – Steentjestraat 62   –   9270 Laarne – tel 09/3693023 – fax 09/3650334  secretariaat@vrijebasisschoollaarne.be