Wegvoeringstraat 1 – Steentjestraat 62   –   9270 Laarne – tel 09/3693023 –  secretariaat@vrijebasisschoollaarne.be