Kleinere kleuterklassen

Sedert het voorjaar is een nieuw omkaderingsdecreet van toepassing in het onderwijs in Vlaanderen. De doelstelling van de overheid is vooral kleinere kleuterklassen te kunnen realiseren. Met dit nieuwe decreet verwerft onze school heel wat nieuwe lestijden die wij hoofdzakelijk zullen inzetten om een nieuwe klas te organiseren in onze kleuterafdeling. Zo zullen we volgend schooljaar in totaal acht kleuterklassen (centrumafdeling en wijkafdeling) kunnen inrichten in plaats van zeven van de afgelopen jaren. Dit maakt dat wij onze samengestelde groepen op de centrumschool kunnen verkleinen: voorheen 24 kinderen per klas, vanaf volgend schooljaar maximaal 19 à 20 kinderen per klas en daarnaast een echte instapklas. Bovendien zal ook nog een zorgleerkracht actief zijn in onze kleuterklassen om extra te ondersteunen waar nodig. Ook de kinderverzorgster blijft actief in onze kleinere instapklassen (wijk- en centrumafdeling).

Nieuwe klas

Een extra klas inrichten betekent ook dat onze infrastructuur wijzigingen ondergaat. Om een nieuwe kleuterklas te kunnen organiseren zullen we volgende aanpassingen doen: we verbouwen een deel van de zolder als nieuwe klas  en de klas van het tweede leerjaar B naast onze refter wordt omgevormd tot een kleuterklas. Het tweede leerjaar zal zijn intrek nemen in de nieuwe klas. De werkzaamheden zullen weldra starten maar het zal toch duren tot na de herfstvakantie vooraleer zij hun intrek kunnen nemen in die ‘loft-klas’. De eerste twee maanden van het schooljaar zullen de nieuwe peutertjes aansluiten bij de kleuterklas en dit onder begeleiding van twee juffen: juf Sofie en juf Sofie!