Woensdag 6 januari vierden we het feest van de drie koningen.De spanning was te

snijden…wie zou de boon vinden in zijn stukje cake ? Na veel knabbelen en weinig

babbelen waren ze gekend…Warre,Yana en Matteo waren de gelukkigen.

Zo gingen we,met de drie koningen voorop,al zingend van klas tot klas.