Eureka, 4 a leert allerlei proefjes rond wetenschap en techniek. De foto’s die op de website staan is nog maar het eerste deel. Vrijdag volgt een tweede deel, waarbij nog enkele leerlingen leerrijke proefjes voorstellen aan de medeleerlingen! De leerlingen kiezen zelf een proefje en stellen dit ook individueel of in duo voor aan hun klas! Echte kleine topwetenschappertjes!