Aangezien onze juffen van het derde leerjaar niets bakten van de schaaklessen,

besloten ze maar om het over te laten aan echte experts…