De septemberkindjes glunderden… Directeur Erwin, Lien en Amedee kwamen hen heel speciaal vieren. Er werd gezoend, geknuffeld en samen zongen we “ons verjaardagslied”.