Welkom op de nieuwe website van de school! Sedert 2002 kan men het bruisende leven van onze school volgen op het wereldwijde web. In 2009 werd de website de eerste maal vernieuwd. Door de snelle veranderende digitale wereld starten we dit schooljaar weer met een nieuwe editie! Veel plezier bij het digitaal verkennen en volgen van het leven op onze school!

Welkom terug op donderdag 1 september! We openen het schooljaar naar traditie om 8.30 uur met leerlingen en ouders op de centrumafdeling. We maken dan ook het nieuwe jaarthema bekend. We doen dit nogmaals om 15 uur op onze wijkafdeling! Hopelijk kan u er bij zijn!

Info over de eerste schooldag:

  • de voorschoolse opvang start om 7 uur
  • de naschoolse opvang eindigt om 18 uur
  • er zijn nog geen warme maaltijden verkrijgbaar de eerste schooldag, dus boterhammetjes meebrengen! (wel warme maaltijden vanaf vrijdag 2 september)
  • de studiebegeleiding start vanaf maandag 5 september

Alvast aan al onze leerlingen en onze ouders een schitterende start gewenst op donderdag 1 september 2016!