Naar aanleiding van ons WO-thema zijn we de schoolomgeving gaan verkennen. Zo leerden we o.a. dat onze school aan de Wegvoeringstraat en Molenstraat ligt.