Op donderdag 24 april trokken we richting Wetteren voor een integratiedag!Een inlevingsmoment, een belevingsmoment: wij leerden in elk geval 6 fantastische kindjes kennen die motorisch ‘anders zijn’ dan wij…  We luisterden naar een liedje, keken samen in een boek, mochten gaan snuffelen in hun klaslokaal en konden zelfs een parcours afleggen in de rolwagen!  Meteen spraken we af om onze 6 nieuwe vrienden ook uit te nodigen op onze school!  We kijken er nu al naar uit! 

Een oprechte ‘dank je wel’ aan juf Ethel (en haar collega’s) die ons zo gezellig heeft ontvangen!