Met het einde van het schooljaar loopt het werkjaar van het oudercomité dus ook op zijn eind. Tijd voor een korte terugblik op de tweede helft van het schooljaar.

Op woensdag 10 februari hadden we onze eerste vergadering in het nieuwe jaar, de derde van het werkjaar. De op stapel staande organisaties werden overlopen – elke werkgroep bracht verslag uit van de stand van zaken.

De paashaas bezocht de school op 2 april. Ook dit jaar werd hij gesponsord door het oudercomité. Alle leerlingen kregen een zakje met paaseieren.

De dag nadien, op 3 april, was het oudercomité alweer van de partij; de taarten die iedereen twee weken geleden hadden besteld werden geleverd en aan de kinderen bezorgd. En opnieuw was het een enorm success: ongeveer 850 taarten werden er verkocht. Goed voor een aantal vierkante meter vernieuwde speelplaats.

Op woensdag 13 mei hadden we onze laatste vergadering. De laatste voorbereidingen werden getroffen voor de info avond op 3 juni en voor het afscheid van het zesde leerjaar. Verder kwam ook de werkgroep projecten aan bod. Er was een projectaanvraag vanuit het oudercomité ingediend bij de Koning Boudewijnstichting, rond het thema gezonde voeding en beweging. Het project was gebaseerd op eerder gedane activiteiten op school en werd nog wat verder uitgewerkt naar de toekomst toe. Deze keer zijn we niet weerhouden; het kan niet alle keren prijs zijn. Toch bedankt aan iedereen die hieraan meewerkte!

Verder zal de school meewerken aan het Octopusproject van de gemeente, rond het thema van de verkeersveiligheid.

Op woensdag 3 juni hadden we onze infoavond rond mindfullness. Naar aanleiding van het project rond mindfullness op school vonden we het gepast hierrond een infoavond te organiseren voor alle geïnteresseerden. Met ruim 40 aanwezigen was de opkomst hoger dan verwacht. Het werd een interessante avond met aandacht voor het huidige moment, welbewust en zonder oordeel J.

Onze laatste activiteit van het schooljaar is rond het afscheid van het 6de leerjaar op vrijdag 26 juni. Het oudercomité verzorgd er naar jaarlijkse gewoonte de receptie.

Ter afronding wens ik alle medewerkers van al deze activiteiten nog eens bedanken voor hun belangeloze en erg gewaardeerde inzet. Verder zou ik iedereen een prettige vakantieperiode willen toewensen.

Bedankt! Samen Sterk!