Het vijfde leerjaar buigt zich twee weken lang over het thema sport.

Wie sport, kan zich echter ook af en toe blesseren.  Daarom leerden we zelf verbanden leggen.  Nogmaals bedankt aan de fantastische lesgeefster!