Vrijdagnamiddag was de spanning op school even te snijden: zouden we onze 2500 stempeltjes behalen en moest de directeur dan in het fluogroene pakje van Amedee naar school komen?

Vier weken lang kregen alle kinderen die met de fiets, te voet of met de step naar school kwamen een stempeltje.   Met de hele school moesten we 2500 stempeltjes verzamelen en dat was niet altijd even makkelijk…  Het werd heel wat kouder en de regen viel soms met bakken uit de lucht; maar we lieten ons niet doen!  Vrijdag sloten we ons eerste puntje af door de beide poorten op de speelplaats open te zetten en dan was het afwachten: door welke poort zou de directeur op school toekomen?  Kwam hij met de auto op de speelplaats gereden of hadden we het gehaald en zou hij dus met de fiets arriveren?

Onder enthousiaste kreten van de leerlingen kwam de directeur, samen met Amedee, op de speelplaats gefietst: we hadden meer dan 2600 stempels verzameld!  Meteen stelde Amedee ook het volgende puntje voor; vaak zien we dat klassen en andere lokalen op onze school verlaten zijn, maar dat er wel nog licht brandt…   Daarom zal Amedee samen met enkele ‘inspecteurs’ op onverwachte momenten controles uitvoeren binnen de school.  Nu zijn de rollen echter omgedraaid: de kinderen en de leerkrachten mogen maximaal 100 keer het licht laten branden.  Dit lijkt nog veel, maar de actie duurt 6 weken en het gaat in totaal over zo’n 25 lokalen (want ook de zorgjuffen, Lien, de directeur,… moeten opletten!).  Worden ze minder dan 100 keer betrapt, organiseren de leerkrachten net voor de kerstvakantie ‘Het Lichtfestival van Laarne’…  En dat klinkt toch wel heel leuk, niet?