We zoeken onze weg met kaart en kompas………op pad met de B-klassen