Op maandag 24 januari , zijn we met onze 4de klas, op bezoek geweest naar het MPI Sint Lodewijk in Kwatrecht. Daar werden we ontvangen door de leerlingen van de hoogste klassen, van de lagere school.

We hebben kennis gemaakt met kinderen met een lichamelijke   handicap, die net als wij, elke dag naar school gaan. Zij krijgen  ook rekenen , taal of wereldoriëntatie, maar zij  doen ook nog veel andere dingen, zoals  koken, rolstoelparcours rijden  of uitstappen met de trein maken. Zij krijgen ook logopedie, ergotherapie en kinesitherapie op school.  Veel kinderen blijven daar slapen, omdat ze te ver van de school wonen of omdat het voor hun ouders niet zo gemakkelijk is om hen te verzorgen. Sommige kinderen zitten in een gewone rolwagen, anderen in een elektrische rolwagen en nog andere kinderen kunnen alleen lopen, of met een stok of looprekje.

We deden samen leuke activiteiten. Zo leerden wij iets over hun leefwereld, bv.:  rolstoelrijden:

We moesten in een rolwagen zitten en een rolstoelparcours doen: eerst slalom tussen kegels, dan eens achteruit rijden en dan één keer rond een kegel draaien, een kaart trekken en dan zo snel mogelijk terug naar onze ploeg rijden. Het was voor ons de eerste keer dat we in een rolstoel zaten.

Toen het speeltijd was, kwamen alle kinderen naar buiten, ook de kinderen in een rolwagen. Ze reden wat rond en babbelden wat. We moesten daar toch aan wennen. De kinderen van 4b vroegen hun naam. We hebben ook een meisje geholpen haar koek op te eten en haar drankje te drinken. Dat was leuk.