Ons 2° actiepunt ” We laten het licht niet aan als we naar buiten gaan.” ,  binnen ons jaarthema “Groen we gaan er wat aan doen.” hebben we kunnen afsluiten met een lichtfeest. Alle kleuters, groot en klein, zijn er in geslaagd in de klas, de toiletten, de zaal,… het licht uit te doen als niemand aanwezig was. De lichten bleven opvallend minder branden. Het actiepunt bracht een echte mentaliteitsverandering teweeg zowel op school als thuis!  Volhouden nu!!

Als wederdienst staken de  kleuterjuffen een grote spot aan en speelden samen met de zorgjuffen een schimmenspel met als titel:”Grootvader heeft een wortel geplant.” Wil je er meer over weten? Vraag ernaar bij je kleuter…