MOS groeit niet alleen in het bos, maar ook op onze school en staat voor ‘Milieuzorg Op School’.  Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties op maat van onze school waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken; kinderen, leerkrachten, directie, schoolpersoneel, ouders…

We doen binnen onze school heel wat rond Milieuzorg Op School: gebruik van regenwatertonnen, sorteren en recycleren, zuinig omgaan met energie, aanwezigheid van moestuintje en kippenhok, wassen van handen in bodem water en geen lopende kraan, stimuleren van brooddoosgebruik…

MOS-scholen kunnen een logo behalen.  Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert.

Onze school ontving in 2012 Logo 1 als MOS-school na het opstellen van een MOS-actieplan met een inventaris van wat we reeds doen op onze school rond MOS en wat we nog extra wilden ondernemen op verschillende niveaus (school- en klasniveau), samen met alle school-betrokkenen.

Milieuzorg op School