De rol van het lichaam in de ontwikkeling van het denken en leren van het schoolgaande kind, voordracht van Prof. emeritus FJP Hendricks.

Georganiseerd door het oudercomité op dinsdag 30 maart om 19h30.

Een avond voor ouders, kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen, pedagogen, ergotherapeuten, leerkrachten, CLB-medewerkers, grootouders, kortom voor al de geïnteresseerden die een beter inzicht nastreven in de natuurlijke ontwikkeling van het denk- en leervermogen van de kleuter tot het schoolkind. Inkom gratis. Gelieve wel uw aanwezigheid te melden.

Is dit ook herkenbaar voor u?

Mijn kind functioneert niet goed op school… Waarom presteert mijn normaal begaafd kind in de school onder zijn mogelijkheden? Waarom ziet het zo moeilijk verbanden en vervalt het steeds in trucjes leren en kapstokjes verzinnen? Waarom presteert het goed voor taal en is het zwak in rekenen (of omgekeerd)?

Waarom kan mijn dochter op school niet omgaan met de anderen kinderen in de groep? Waarom wordt mijn zoon steeds geplaagd en gepest? Waarom is het zo moeilijk voor hem gewoon in contact te gaan met andere kinderen? Waarom voelt ze zich niet begrepen door de anderen? Mijn kind is ‘onhandig’, valt vaak, stoot dingen om? Hoe komt het dat mijn kind zoveel moeite heeft met aan en –uitkleden?

Leermoeilijkheden, onderpresteren (ondanks grote leerinspanningen), aandachts- en concentratieproblemen, emotionele en sociale problemen zijn bronnen van negatieve stress, overspanning, angsten, onaangepast gedrag en leermoeheid. Het kind voelt zich niet goed in zijn vel en zit gevangen in een zichzelf onderhoudende kringloop van mislukken en overspanning.