Gertjan wou graag klimmen en klauteren, heel wat meisjes wilden prinsessen zijn. Het thema Rapunzel lag dus voor de hand…