Een schooltoelage is een financiële steun van de Vlaamse Overheid om de kostenvoor de school te helpen dragen. Of u recht heeft op zo’n toelage hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin.

Als uw inkomen te groot is krijgt u geen toelage. Meer informatie kan u bekomen via de school (er zijn een beperkt aantal info-folders en aanvraagformulieren beschikbaar). of via de website www.studietoelagen.be. De aanvraag dient ten laatste op 30 juni 2010 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen.