We hebben net een zwaar maar heel leerrijk thema achter de rug nl. ‘beroepen’.

We leerden o.a. : hoe we de beroepen kunnen indelen, wat een loon is, …

Maar het allerleukste waren toch wel de talrijke bezoekjes van ouders en

grootouders.

Kijk maar …