Joepie! We vieren carnaval in de kabouterklas!

De eerste week hebben we voornamelijk rond ‘hoedjes’ gewerkt. De jongste kabouters hebben zelf ook een hoedje mogen maken.

Gedurende de tweede week lag de nadruk op ‘het verkleden’. Op vrijdag vierden we dan carnaval in de klas en mochten alle kabouters verkleed naar school komen.

Enkele sfeerbeelden: