Na de vakantie zijn de vlinders uit de vlinderklas gestart met zeven nieuwe vlindertjes

en een nieuwe juf (die zo blij was dat ze terug naar haar klasje kon).

We gingen aan de slag met het thema ‘Dozen’. We beleefden veel pret en knutselden

een schatkist waar we al onze kleine schatten in kunnen bewaren.