In een tutorles hebben een hogere en een lagere klas samen les. De oudere leerlingen “onderwijzen” de jongere leerlingen. In ons geval een onderwerp uit de bewegingsopvoeding.

Hoe verloopt zo’n les ?

De hogere klas heeft samen met de gymjuf de les al eens voorbereid. Zij leren hoe zij de oefeningen moeten aanbrengen aan de jongere kinderen, waar ze moeten op letten, hoe ze van  gemakkelijke naar moeilijkere oefeningen moeten overgaan. Als ondersteuning heeft de gymjuf een kijkwijzer gemaakt : een blad waarop de opeenvolgende stappen nog eens duidelijk zijn uitgelegd.

We hebben dit eens uitgeprobeerd voor “elastiekspringen” en dat is supergoed meegevallen….De bijgevoegde fotootjes laten ons zien hoe 5B samen met 2A aan het “tutoren” is….

Deze manier van lesgeven biedt heel veel voordelen :

– voor de ouderen : verantwoordelijkheid, zorg dragen, kunnen praten voor een groep, samenwerken, opgelegde strategie volgen, sociale vaardigheden

– voor de jongeren : privé les  ( een persoonlijke juf of meester !!!!!),  intensiever kunnen oefenen, groepsgevoel met de ouderen,

– voor de gymjuf : spreiden van de uitleg ( 20 of meer juffen en meesters ter beschikking ), tijd om te oberveren, te corrigeren en in te grijpen indien nodig. Als de voorbereidende les grondig is gebeurd ( en als de oudere leerlingen hun werk goed doen ) ben je als leerkracht tijdens zo’n tutorles bijna overbodig.

Een goede tutorles stuurt zichzelf…..

juf Rita