Beste ouders,

Verkeersveiligheid vinden we uiteraard heel belangrijk! Op school proberen we via verschillende acties de kinderen aan te zetten tot het dragen van een fluojasje en een fietshelm. Heel het jaar door geven we daar aandacht aan. In het oudercomité zijn een aantal ouders actief in de werkgroep ‘verkeersveiligheid’ om ouders te sensibiliseren onder andere wat betreft het correct parkeren aan de school.

In elke klas komt verkeersveiligheid aan bod als deel van het educatief curriculum. We werken met de verkeersboekjes ‘Octopus Verkeersland’. Vaak gaan we ook de straat op om ‘echte’ verkeerslessen te geven. In de turnlessen wordt ook de fietsbehendigheid geoefend. In samenwerking met de politie gaat ieder schooljaar ook een fietscontrole door waarbij de fietsen worden nagekeken.

In samenwerking met de gemeente Laarne en in samenwerking met de politie organiseren we ieder schooljaar een STRAPDAG: een stap en trap dag. Leerlingen oefenen dan ook behendigheid met de fiets op een parcours en leren over de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens en bussen.

Ieder schooljaar gaat ook het fietsexamen door voor de leerlingen van de zesde leerjaren.

In samenwerking met OCTOPUSPLAN werden schoolroutekaarten aangemaakt voor onze gemeente om u een veilige route aan te bieden om met de fiets naar school te komen.

De schoolroutekaarten staan hieronder afgebeeld.

schoolroute kaart

 

beschrijving van de routes